verduurzamen mkb breda

Er is goed nieuws voor de verduurzaming van Breda op de eerste dag van de Week van de Circulaire Economie. Avans Hogeschool, gemeente Breda, PwC, REDview BI en Stichting Breda Circulair sluiten een samenwerkingsverband voor drie jaar op het gebied van verduurzaming van het mkb. Vanaf april gaan honderden bedrijfskundestudenten van Avans Hogeschool het bestaande bedrijfsleven in Breda helpen met duurzaam ondernemen.

Beginnen met verduurzaming van 65 bedrijven

In totaal verwachten de partners jaarlijks 65 bedrijven te kunnen ondersteunen om te verduurzamen. Per studiejaar zijn er 150 tot 200 studenten Bedrijfskunde betrokken. Tweedejaarsstudenten brengen in kaart hoe duurzaam Bredase bedrijven zijn.

Vervolgens adviseren zowel tweede-, derde- en vierdejaarsstudenten hoe bedrijven kunnen verduurzamen. Ook gaan zij daadwerkelijk aan de slag met het ontwerpen van creatieve en innovatieve oplossingen en het implementeren van verbeterpunten. Denk aan het klimaatvriendelijker maken van een logistiek proces, het ontwerpen en implementeren van innovatie producten of diensten, het bestrijden van armoede of het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. Het gaat dus zeker niet alleen om profit-organisaties, ook voor non-profitorganisaties kunnen de studenten van toegevoegde waarde zijn.

Lees het complete artikel hier.