De zomer is op haar einde… De nog steeds volle terrassen van de horeca in Breda weerspiegelen dat waar we zo naar verlangden in dit corona-tijdperk. Hoewel dat ook opproeftuin horeca breda dit moment nog uitdagingen met zich meebrengt, durven veel horecaondernemers weer naar de toekomst te kijken. Anderen waren daar nooit mee gestopt en hebben van de gelegenheid gebruikgemaakt om zichzelf de vraag te stellen: “wat is onze maatschappelijke bijdrage aan de wereld van morgen?”.

In nauwe samenwerking met De Gemeente Breda, Regio West-Brabant en onder andere Café-Restaurant Zeezicht begon onze ‘Horeca Proeftuin Breda’ steeds meer vorm te krijgen. Inmiddels hebben zich 14 horecaondernemers aangesloten bij de proeftuin, met als doel: de Bredase horeca toekomstbestendig maken en onder andere voedselverspilling tegen te gaan. Op 30 september is de officiële start van de proeftuin, die zal plaatsvinden in het Inspirium van Satelliet Hospitality Furniture van 15:00 tot en met 17:00 uur.

Ook jij kunt je als horecaondernemer nog aanmelden voor de Horeca Proeftuin, ook ná de kick-off op 30 september. Neem hiervoor contact op met tim@bredacirculair.nl

Waarom is dit voor jou een kans?

Samen met andere horecaondernemers en met ondersteuning van overheden en kennisinstellingen ga je concreet aan de slag met het reduceren van (voedsel) afval en het sluiten van kringlopen.

  • Door minder verspilling en gezamenlijk inkopen verbeter je je bedrijfsresultaat.
  • Je doet het samen en je deelt kennis en ervaringen met andere koplopers.
  • Met een duurzaam concept vergroot je je aantrekkingskracht naar klanten, personeel, investeerders en ketenpartners.
  • Proeftuin Horeca Breda verzorgt de communicatie rondom dit onderwerp, we zetten jou als deelnemer dus in de spotlights!

Wat betekent deelname aan de Proeftuin voor jou als horecaondernemer?

We kunnen ons voorstellen dat je benieuwd bent naar hoe deelname aan de Proeftuin Horeca Breda er voor jou als horecaondernemer uit ziet. Uiteraard hangt dit inhoudelijk grotendeels af van de vraagstukken die ter sprake komen en de synergie tussen deelnemers.

Wat kost dit?

Alleen tijd en inzet!

Wat kun je in ieder geval verwachten?

  • We brengen jouw (voedsel)afval in kaart met behulp van een quickscan.
  • We maken kennis met elkaar en bespreken de visies, doelen en vraagstukken van de individuele deelnemers.
  • Specialisten, ervaringsdeskundigen en ‘best-practice’ ondernemers delen hun kennis en kunde met jou en je collega-ondernemers.
  • We bieden concrete instructies en tips ter voorkoming van (voedsel)afval.
  • We komen met regelmaat samen om de voortgang te bespreken, nieuwe verbindingen te leggen, inspiratie te delen en samenwerkingen te starten.

Doe je mee? Meld je aan!