*Avans Hogeschool, gemeente Breda, PWC, REDview BI en Stichting Breda Circulair werken in het project SustainABLE drie jaar samen aan de verduurzaming van het mkb. De belangstelling is groot, ook onder bouwbedrijven. Er wordt gewerkt aan uitbreiding naar andere regio’s.

Hoe bespaar ik kosten en verlaag ik mijn ecologische voetafdruk? Hoe duurzaam is mijn businessmodel en waar kan ik verbeteren? Hoe ontwerp en implementeer ik innovatieve producten en diensten? Hoe zorg ik voor verbinding onder mijn medewerkers en blijf ik aantrekkelijk als werkgever? “Op die laatste vraag zijn wij aangehaakt”, zegt HR-adviseur Babs Stapelkamp van bouwbedrijf Vrolijk in Breda. “Net als elke onderneming wil je het personeel dat je hebt behouden en wil je aantrekkelijk zijn voor instromers. Maar hoe? Eerlijk gezegd waren wij aangenaam verbaasd dat de studenten Bedrijfskunde voor ons met meer dan honderd ideeën kwamen.”

Brede basis

Vanaf dit jaar gaan honderden studenten van Avans Hogeschool in het driejarige project SustainABLE op aanvraag aan de slag om het bedrijfsleven in Breda te helpen met duurzaam ondernemen. Eerst brengen tweedejaarsstudenten in kaart hoe duurzaam het bestaande businessmodel van de opdrachtgever is aan de hand van zeventien sustainable development goals (SDG’s). Studenten uit het derde en vierde studiejaar werken de oplossingen van de tweedejaars verder uit en vullen deze aan met nieuwe inzichten. Ze ontwerpen de oplossingen, maar kunnen deze ook implementeren. “Het is echter niet gelimiteerd tot bedrijfskunde, zoals bij bouwbedrijf Vrolijk”, zegt coördinator Rian Dirken. “Ook andere studierichtingen zijn betrokken en zorgen voor een brede basis.” Het lectoraat Finance en Accounting heeft twee junior onderzoekers die de match tussen studenten en bedrijven leggen en de studenten begeleiden. Zij buigen zich samen met het afstudeeratelier Circulaire Accounting over onderwerpen als btw (0-tarief voor duurzame grondstoffen), afschrijvingen, restwaarde, waarderen van afval als grondstof en het registreren van CO2-uitstoot. Dirken: “De vraag van het betrokken bedrijf bepaalt welke opleidingen, studierichtingen of lectoraten meedoen.”

Worstelenavans sustainable

Verenigingsmanager Afdeling Brabant Mid-West Petra Landmeter noemt SustainABLE een waardevol initiatief. “De samenleving stelt hoge eisen aan onze sector op gebied van klimaatakkoord en verduurzaming. Veel bedrijven worstelen daarmee. Tegelijkertijd vissen we voor nieuwe instroom in de sector vaak in de vijver van de
studierichting bouwkunde. In dit project snijdt het mes aan twee kanten: bedrijven worden ondersteund en geholpen en studenten van allerlei studierichtingen maken zo kennis met de veelzijdigheid in de bouw en hun carrièrekansen daarin.”

Vitaliteitsprogramma

Eerder dit jaar gingen al veertig bedrijven met de studenten van Avans in zee. Dat leverde bij driekwart van hen vervolgonderzoeken op. Babs Stapelkamp van bouwbedrijf Vrolijk zegt: “De suggesties waren heel divers. Je houdt ze langs de lijn van wat mogelijk is, realiseerbaar en wat het nu oplevert. We willen een aantal ideeën integreren in ons vitaliteitsplan waarin we ons zowel op fysieke als mentale gezondheid richten. We sluiten niet uit dat we nog meer ideeën oppakken.” Bij Bouwbedrijf Zwaluwe in Hooge Zwaluwe creëerden de Avans studenten een dashboard van de zeventien SDG’s en formuleerden vier meetbare KPI’s. Dit helpt Zwaluwe bij het bepalen en prioriteren van zijn duurzaamheidsdoelstellingen.

Handvatten

Avans zoekt actief contact met het bedrijfsleven, zegt Rian Dirken en haar collega/co-partner in het bedrijven project Fulco Geerlofs. De belangstelling is groot, ook bij de studenten. “Zij kunnen gemotiveerd solliciteren voor de sector waarin ze aan de slag wilden”. Ze is het ermee eens dat het mes aan twee kanten snijdt. “Onze studenten kunnen zo in de praktijk kennis maken wat duurzaamheid voor een onderneming kan betekenen. Maar ook dat daar nog een groot onontgonnen gebied ligt waarin ze kunnen werken en een bijdrage kunnen leveren. De huidige studenten zullen de benodigde duurzaamheidsverandering in de wereld moeten realiseren. Wij merken dat de huidige generatie dat ook graag wil, maar niet precies weet hoe. Wij proberen hen en de bedrijven die met de problematiek worstelen praktische handvatten te geven die verandering te realiseren.”

Dit project is een oproep aan bedrijven om naast de studierichting bouwkunde ook vooral verder te kijken naar nieuw talent. Het verbreedt de keuze en brengt bovendien ‘andersdenkenden’ in je bedrijf met een frisse blik. Landmeter: “Dat is altijd goed. Nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe oplossingen.”

Bouw- en infrabedrijven met een onderzoeksvraag die interesse hebben, kunnen zich richten tot de opleidingscoördinatoren van Avans en adviseurs onderwijs & arbeidsmarkt van Bouwend Nederland in hun regio.

Dit artikel is letterlijk overgenomen uit Regiokatern Zuid | BNL.
Tekst: Kees de Vries
Foto: John Sondeyker

Contactpersoon m.b.t. dit bericht is Petra Landmeter | Verenigingsmanager Brabant Mid-West | p.landmeter@bouwendnederland.nl