Denk bijvoorbeeld eens aan de subsidie Toegepaste Technologie en Creativiteit, bedoeld voor projecten die bijdragen aan het realiseren van doelen van de Economische Visie Breda. In de projecten moet het toepassen van nieuwe technologie en creativiteit centraal staan.

Subsidie Toegepaste Technologie en Creativiteit

De subsidie Toegepaste Technologie en Creativiteit (Subsidie TTC) is bedoeld voor projecten die bijdragen aan het realiseren van doelen van de Economische Visie Breda. In de projecten moet het toepassen van nieuwe technologie en creativiteit centraal staan. De projecten leveren een bijdrage aan het versterken van de economische kracht en werkgelegenheid binnen de gemeente Breda.

Doelen

Naast het toepassen van nieuwe technologie en/of creativiteit levert het project ook een bijdrage aan één of meer van de volgende doelstellingen:

 • Ontwikkelen van nieuwe marktkansen en nieuwe bedrijvigheid in de gemeente Breda.
 • Groei van de werkgelegenheid in de gemeente Breda.
 • Genereren van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in de gemeente Breda. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, mobiliteit en duurzaamheid.
 • Toekomstfit maken van het Bredase MKB. Bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering en verduurzaming.
 • Leveren van een aanzienlijke bijdrage aan de start of vorming van een ecosysteem in de gemeente Breda, met duidelijk beschreven randvoorwaarden.
 • Vaardigheden ontwikkelen van Bredase talenten en beroepsbevolking op het gebied van nieuwe technologie.
 • Talenten of afstudeerders uit het onderwijs in de gemeente Breda behouden.

Voorwaarden

 • Het project heeft activiteiten die een substantiële economische waarde in Breda genereren. Die activiteiten kunnen zonder subsidie niet gefinancierd worden, omdat financiering niet leidt tot direct toerekenbare inkomsten of omdat het investeringsrisico zonder subsidie te groot is.
 • Het project dient een groter belang dan het individuele belang van de aanvragende partij.
 • Het project is niet alleen gericht op kennisontwikkeling. Er moet perspectief zijn op economisch rendement in relatie tot concurrentiepositie en werkgelegenheid.
 • Het project heeft een sluitende begroting. Hierbij komt minimaal 50 % van de dekking van de begroting uit andere inkomstenbronnen dan de subsidie van de Gemeente Breda.
 • De looptijd van het project is maximaal 2 jaar.
 • De subsidie bedraagt maximaal € 50.000 per project.
 • Subsidie kan aangevraagd worden door een samenwerkingsverband van ten minste 2 rechtspersonen:  partners die specifiek samenwerken aan de uitvoering van dit plan. Samenwerking vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid, waarbij alle partijen op eigen rekening en risico meedoen aan het project. Eén deelnemer is penvoerder in het project.

Aanvragen

Aanvragen kunnen 2 keer per jaar worden ingediend: voor 1 maart en voor 1 september 2022.

Meer informatie over het aanvragen van deze subsidie vind je hier.