Elk bedrijf heeft wel iets over… materiaal, bedrijfsruimte, kennis, faciliteiten. Door dit beschikbaar te stellen voor andere bedrijven kan dit voor jou leiden tot kostenbesparing, een positieve bijdrage aan het milieu of zelfs tot innovatie.   

Matchen van reststromen

Met Symbiosis 4 Growth wordt je geholpen om een bedrijf te vinden
dat iets kan met jouw reststroom.
En wellicht kun jij wel iets met de reststroom van een ander.

https://www.symbiosis4growth.nl/