• BC_blue turtles_logo
BC_blue turtles_logo

Naam contactpersoon: Tjebbe Will
E-mail contactpersoon: tjebbe.will@blue-turtles.com
Website: www.blue-turtles.com

Blue Turtle Development

Sector: Agro/Food, Gebouwde omgeving
Aantal medewerkers: 1-5

Beschrijving van de organisatie
Blue Turtles richt zich op het versnellen van de implementatie van duurzame en circulaire innovaties. Door in een heel vroeg stadium eindgebruikers uit verschillende disciplines te betrekken in de ontwikkeling, ontstaan al in een vroegtijdig stadium draagvlak voor het realiseren van de vastgestelde SDG-doelen.

Bijdrage aan Breda Circulair
Op basis van de SDG-indicatoren plaatsen wij innovaties in een bredere maatschappelijke context. Hierdoor is de ontwikkeling ook een verantwoordelijkheid van meerdere partijen en kunnen meerdere partijen de lasten dragen.