Naam contactpersoon: Daan Bolier
E-mail contactpersoon: daan@bolierarchitecten.nl
Website: www.bolierarchitecten.nl

Bolier Architecten

Sector: Gebouwde omgeving
Aantal medewerkers: 1

Beschrijving van de organisatie
Een ideale wereld is een wereld waaraan iedereen een positieve bijdrage levert. Zodat de aarde de mens kan blijven ondersteunen. Dat staat geen enkele droom in de weg. Ook een droomwoning niet. Wij helpen je jouw droomwoning op een duurzame manier te realiseren.

Bolier Architecten is een architectenbureau dat gespecialiseerd is in duurzaam (ver)bouwen en renoveren van woningen. Dat is niet duur of ingewikkeld. Wij maken duurzaam bouwen betaalbaar en voor iedereen mogelijk.

We maken duurzame keuzes inzichtelijk, we verbinden, verrassen en inspireren.

Bijdrage aan Breda Circulair
Bouwen is niet langer een lineair proces. Door in de ontwerpfase na te denken over de levensduur van een gebouw, flexibiliteit (bijv. tbv functiewijzigingen) en hergebruik door losmaakbaarheid van materialen en/of  bouwdelen ontstaat een toekomstgericht gebouw dat past binnen een circulaire economie.