• Bolier breda circulair
Bolier breda circulair logo

Naam contactpersoon: Daan Bolier
E-mail contactpersoon: daan@bolierontwerp.nl
Website: www.bolierontwerp.nl

Bolier Ontwerp & Bouwregie

Sector: Gebouwde omgeving
Aantal medewerkers: 1

Beschrijving van de organisatie
Bolier Ontwerp & Bouwregie is een architectenbureau dat zich richt op gezonde en duurzame woon- en werkplekken: ruimten waar de gebruiker zich prettig voelt. Materiaalkeuze en bouwfysica van de ruimte spelen hierbij een belangrijke rol omdat deze grote invloed hebben op de gezondheid van het binnenklimaat. De vormgeving van een ruimte heeft direct invloed op de energiehuishouding en het comfort dat de gebruiker ervaart.

Diensten: (schets)ontwerp en visualisatie, aanvraag omgevingsvergunning, aanbesteding en bouwregie.

Specialisme: Verbouw, renovatie en nieuwbouw voor particuliere opdrachtgevers, verduurzaming, energieneutraal bouwen, ecologisch bouwen, natuurinclusief bouwen, houtbouw.

Bijdrage aan Breda Circulair
Bouwen is niet langer een lineair proces. Door in de ontwerpfase na te denken over de levensduur van een gebouw, flexibiliteit (bijv. tbv functiewijzigingen) en hergebruik door losmaakbaarheid van materialen en/of  bouwdelen ontstaat een toekomstgericht gebouw dat past binnen een circulaire economie.