Naam contactpersoon: Monique van Lieverloo
E-mail contactpersoon: info@innovatietafels.nl
Website: www.innovatietafels.nl

InnovatieTafels

Sector: Afval, Agro/Food, Maakindustrie, Natuur
Aantal medewerkers: 1

Beschrijving van het initiatief
InnovatieTafels wil een onafhankelijk landelijk platform opbouwen van ondernemers, kennispartners en experts die samenwerken aan innovatie. Doel: bottom-up samenwerken aan innovaties en stimuleren van duurzaam en toekomstgericht ondernemerschap.

Hoe geven we hier invulling aan?
– ACTIE: we organiseren InnovatieTafels. Een InnovatieTafel bestaat uit 8 ondernemers, afkomstig uit diverse sectoren en wordt begeleid door 2 uitdagende moderatoren vanuit de kennispartners. Deelnemers kiezen hun eigen innovatiethema’s van de bijeenkomsten en er schuift een expert aan op het gekozen thema. Gesprekken vinden roulerend plaats aan de (figuurlijke) keukentafel. Een InnovatieTafel komt circa 5 keer per jaar bij elkaar.
-KENNIS & INSPIRATIE: delen we via de eigen website en LinkedIn kanaal.

Bijdrage aan Breda Circulair
Duurzaamheid is een katalysator voor innovatie. Door samen met ondernemers aan de slag te gaan met hun uitdagingen werken we aan een duurzame toekomst. De huidige maatschappelijke vraagstukken versnellen het verder verduurzamen en het werken aan (meer) circulaire verdienmodellen.