• Stichting Het Eetschap
Stichting Het Eetschap

Naam contactpersoon: Dalila Sayd
E-mail contactpersoon: dalila@heteetschap.nl
Website: www.heteetschap.nl

Stichting Het Eetschap

Sector: Agro/food
Aantal medewerkers: 1-5

Beschrijving van het initiatief
Stichting het Eetschap werkt op vernieuwende wijze aan meer diversiteit in het voedsellandschap. We ontwikkelen projecten; in opdracht of op eigen initiatief. Maar altijd samen met de doelgroep. We belichten de menselijke kant van vraagstukken. Alleen als dáár aandacht voor is, gaan we elkaar beter begrijpen en kunnen we in gezamenlijkheid werken aan een sociaal voedsellandschap. Een voedsellandschap waarin iedereen de kans krijgt om goed te eten en mee te doen.

Bijdrage aan Breda Circulair
Met onze projecten creëren we een brede draagvlak en bewustzijn over een circulaire economie. Met name groepen mensen die zich doorgaans niet laten horen in de debatten hierover.