Naam contactpersoon: Elisah Pals
E-mail contactpersoon: info@zerowastenederland.nl
Website: www.zerowastenederland.nl

Zero Waste Nederland

Sector: Afval
Betrokken partners: diverse, landelijk en lokaal

Beschrijving van het initiatief
Zero Waste Nederland staat voor een wereld waarin afval niet bestaat. We richten ons op verspilling van grondstoffen, en op afvalpreventie. Niet méér recyclen, maar minder weggooien.

Bijdrage aan Breda Circulair
Zero Waste Nederland informeert, inspireert en jaagt aan.

-we houden lezingen en organiseren workshops
-adviseren bedrijven, organisaties en overheden
-verbinden partijen die werken aan innovaties
-wijzen vervuilers op betere alternatieven
-maken en delen Zero Waste tips en informatie
-voeren acties en campagnes
-promoten oplossingen, initiatieven en events